Menu
Your Cart

Privacy Policy

Privacy Policy

Het bezoeken en bekijken van de site juwelenvanvooren.be valt onder onze voorwaarden voor gebruik en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken aanvaardt u de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

De inhoud van deze website is eigendom van Juwelen Van Vooren bvba of van de vermelde producteigenaars.
Alle rechten zijn voorbehouden , Informatie van de website ( waaronder maar niet uitsluitend tekst , presentaties , illustraties , foto’s ) mag tenzij anders aangeven niet worden gekopieerd , overgeplaatst , verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Juwelen Van Vooren en de vermelde producteigenaars. Wijzigingen op de inhoud van de website zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de website bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de © copyright rechten van de producteigenaars ( Merken ) vallen.

Aan de informatie die op deze website getoond wordt kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Juwelen Van Vooren bvba is niet aansprakelijk voor de informatie op de websites die u benadert via onze website. Links worden aangeboden als service aan u en dit betekent niet dat Juwelen Van Vooren verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren dat deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Juwelen Van Vooren bvba  wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie in ontvangst te nemen via deze website. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, uitgezonderd het hierboven gestelde aangaande uw persoonlijke informatie. Juwelen Van Vooren bvba  heeft het recht op elk moment deze voorwaarden voor gebruik te wijzigen door deze opnieuw op deze website te publiceren.

Privacy document :
Veiligheids- en privacyverklaring  bij juwelenvanvooren.be gevestigd in de Stationsstraat 54, 9950 Waarschoot, België
- Tel : +32 09/377.12.31
- E- mail : info@juwelenvanvooren.be
- Rechtspersonenregister (RPR) Gent.
- BTW Nummer: BE 0460.662.205

Zorgvuldigheid :
Juwelen Van Vooren bvba respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Wij garanderen dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens die wij u vragen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen.
Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan externe partijen.
Werknemers van Juwelen Van Vooren zijn verplicht deze persoonlijke informatie vertrouwelijk te behandelen.

Fraude :
Internet is een uitstekend gereedschap voor fraudeurs. Bedenk goed hoe u reageert op e-mails die u ontvangt van partijen die u niet goed kent. Fraudeurs gebruiken bedrijfslogo’s om vertrouwen te winnen en uw persoonsgegevens te stelen. Deze vorm van fraude heet ”Phishing”.

Wij nemen alleen contact met u indien door u geplaatste bestelling niet kan door gaan. (Per telefoon / e-mail)

Wij vragen NOOIT om uw creditcardgegevens of persoonlijke gegevens als wachtwoorden in e-mails.

Indien u een frauduleus uitziende e-mail ontvangt met ons adres als afzender, verzoeken wij u dringend deze niet te open of te beantwoorden. Alle pogingen tot fraude worden gemeld aan de daarvoor geldende autoriteiten.

Doelen en gegevensverwerking :
Hieronder wordt aangegeven voor welke doel (en) Juwelen Van Vooren uw gegevens verzamelt.
Juwelen Van Vooren heeft de volgende gespecificeerde doelen voor ogen met het verwerken van uw gegevens: Je persoonlijke gegevens die je via onze website eventueel ter beschikking stelt , zullen uitsluitend in onze klantenbestanden ( nieuwsbrief ) opgenomen worden en in geen enkel geval overgedragen worden aan derden. Op eenvoudig verzoek van de betrokkene zullen wij deze gegevens aanpassen of verwijderen uit onze bestanden of je kan ze ook altijd aanpassen .

Slot :
Mocht u na het lezen van dit privacy document  toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.

juwelen Van Vooren.be  kan tussentijds deze privacy policy aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via onze website. Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf, worden gebruikt door derden. Ieder geschil zal vallen onder de Belgische rechtspraak te Gent.